Category

Đào tạo
Ngày 4/4 vừa qua, ENJOHUB kết hợp cùng Trường đào tạo doanh nhân PTI tiến hành tổ chức chương trình Đào tạo Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung. Với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, BLĐ ENJOHUB nhận thấy, trang bị kiến thức cho đội ngũ Quản lý Cấp trung...
Read More
1 2