Day

Tháng Mười Một 29, 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Editor 3D   Mô tả công việc   Nhận task từ cấp trên, cùng với team thực hiện các công việc của Comp/Edit (Key, tracking, mask, roto…).  Đưa ra thời gian cần thiết để thực hiện task được giao và đảm bảo tiến độ công việc. Đưa ra phản...
Read More