Dinosaur

Dự ÁnDinosaur
Kênh Youtubehttps://www.youtube.com/@jurassiccampus

Dinosaur

Dự án mô tả lại thế giới khủng long cổ xưa với những câu chuyện đi săn, giải cứu và tương tác với con người bằng công nghệ quay – dựng. Nhắm đến khán giả 5-12 tuổi yêu thích những con vật khủng long lai tạo về phần tạo hình như Spider man, Venom