2D Kids Songs

Dự Án2D Kids Songs
Kênh

2D Kids Songs

Dự án 2D Kids Songs cung cấp nội dung giải trí và giáo dục cho trẻ em từ 1-5 tuổi trên toàn cầu, thông qua các câu chuyện, bài học xoay quanh nhân vật chú chó sơ sinh RIN và gia đình của cậu.
Dựa án giúp trẻ mẫu giáo và trẻ nhỏ học chữ cái, số, âm thanh động vật, màu sắc, đồng thời truyền đạt những bài học về cuộc sống có lợi cho xã hội, mang đến cho các bậc cha mẹ cơ hội dạy và chơi với con mình.